Espai de lectura

Centre social El Montori

Horari d’obertura

  • Hivern: Dijous 16:00 a 18:00 h
  • Estiu: Dijous de 17:00 a 19:00 h