Equip de govern

ERC-AM

JOAQUIM SABRIÀ PUJOL, Alcalde

L’alcaldia amb independència de les competències que li són pròpies i inherents d’acord amb la legislació vigent, s’encarregarà de les següents àrees:

 • Coordinació general dels serveis municipals
 • Urbanisme i arquitectura
 • Obres i vies urbanes.
 • Medi Ambient
 • Agricultura
 • Protecció civil (coordinació)
 • Seguretat ciutadana
 • Recursos Humans
 • Sanitat i salut
 • Acció social

ANNA Mª BRUGUÉ URTÒS, 1a. Tinent d’Alcalde

 • Cultura i festes (inclou organització Cavalcada de Reis, Quina de Sant Esteve, Festa de la Gent Gran, Sopar de la Dona, i resta d’esdeveniments lúdics)
 • Programació i seguiment dels cursos i tallers que s’organitzin en coordinació amb la regidoria que afecti (medi ambient, sanitat i salut, etc.)
 • Manteniment instal·lacions municipals (inclou direcció i gestió del personal de neteja i control d’ús i material del polivalent i pista esportiva entre d’altres)
 • Serveis Socials
 • Joventut (coordinadora)
 • Comerç, consum i turisme

MÒNICA SAU SOLÉS, 2a. Tinent d’Alcalde

 • Hisenda, promoció i recursos econòmics
 • Informació pública i comunicació (inclou web municipal, Facebook, butlletí municipal, relacions amb la premsa entre d’altres).
 • Patrimoni cultural i arquitectònic
 • Seguiment programa de gestió i control d’instal·lacions d’alt i baix risc de transmissió de legionel·losi.

ENRIC PONSATI CLAVAGUERA

 • Deixalleria municipal.
 • Fonolleres: serveis municipals d’abastament d’aigua a la població, clavegueram, i recollida de residus.
 • Esport i activitats físiques de promoció de la salut

MARTÍ PLANAS PARETAS

 • Medi natural (camins, pistes forestals, vies fluvials –riu Daró i rieres-)
 • Joventut
 • Protecció civil (delegació compartida amb l’alcaldia)
 • Fonolleres: Vies urbanes, jardineria, espais públics i enllumenat públic

ROSA PONS PAYARÓ

 • Ensenyament
 • Infància
 • Gent gran (la 1a Tinent d’alcalde, Sra. Anna Brugué Urtòs actuarà de coordinadora)
 • Llar d’infants i casal d’estiu (la 1a Tinent d’alcalde, Sra. Anna Brugué Urtòs actuarà de coordinadora).
 • Ciutadania (estudis i perfils de la població, etc.)
 • Polítiques d’ocupació i dinamització

CiU

XAVIER TORRENT VAQUER

 • Competències de l'Equip de govern

  Competències

  • Assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions
  • Les atribucions que l’alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis