Equip de govern

ERC-AM

JOAQUIM SABRIÀ PUJOL, Alcalde
L’alcaldia amb independència de les competències que li són pròpies i inherents d’acord amb la legislació vigent, s’encarregarà de les següents àrees:

• Coordinació general dels serveis municipals
• Urbanisme i arquitectura
• Obres i vies urbanes.
• Medi Ambient
• Agricultura
• Protecció civil (coordinació)
• Seguretat ciutadana
• Recursos Humans
• Sanitat i salut
• Acció social

ANNA Mª BRUGUÉ URTÒS, 1ra. Tinent d’Alcalde
• Cultura i festes (inclou organització Cavalcada de Reis, Quina de Sant Esteve, Festa de la Gent Gran, Sopar de la Dona, i resta d’esdeveniments lúdics).
• Programació i seguiment dels cursos i tallers que s’organitzin en coordinació amb la regidoria que afecti (medi ambient, sanitat i salut, etc.)
• Manteniment instal·lacions municipals (inclou direcció i gestió del personal de neteja i control d’ús i material del polivalent i pista esportiva entre d’altres)
• Serveis Socials
• Joventut (coordinadora)
• Comerç, consum i turisme

MÒNICA SAU SOLÉS, 2na. Tinent d’Alcalde
• Hisenda, promoció i recursos econòmics
• Informació pública i comunicació (inclou web municipal, facebook, butlletí municipal, relacions amb la premsa entre d’altres).
• Patrimoni cultural i arquitectònic
• Seguiment programa de gestió i control d’instal·lacions d’alt i baix risc de transmissió de legionel·losi.

ENRIC PONSATI CLAVAGUERA
• Deixalleria municipal.
• Fonolleres: serveis municipals d’abastament d’aigua a la població, clavegueram, i recollida de residus.
• Esport i activitats físiques de promoció de la salut

MARTI PLANAS PARETAS
• Medi natural (camins, pistes forestals, vies fluvials –riu Daró i rieres-)
• Joventut
• Protecció civil (delegació compartida amb l’alcaldia).
• Fonolleres: Vies urbanes, jardineria, espais públics i enllumenat públic.

ROSA PONS PAYARÓ
• Ensenyament
• Infància
• Gent gran (la 1ª Tinent d’alcalde, Sra. Anna Brugué Urtòs actuarà de coordinadora)
• Llar d’infants i casal d’estiu (la 1ª Tinent d’alcalde, Sra. Anna Brugué Urtòs actuarà de coordinadora).
• Ciutadania (estudis i perfils de la població, etc.)
• Polítiques d’ocupació i dinamització

CiU

XAVIER TORRENT VAQUER

  • Competències de l'Equip de govern

    Competències

    • Assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions
    • Les atribucions que l’alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis