Edictes

Exercici: 2024 Bop: 70-0 Edicte: 2852 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 4/2024
Exercici: 2024 Bop: 66-0 Edicte: 2603 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
Exercici: 2024 Bop: 62-0 Edicte: 2335 MANCOMUNITAT D'AIGUA DE FOIXÀ, PARLAVÀ, RUPIÀ I ULTRAMORT - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici de 2024
Exercici: 2024 Bop: 20-0 Edicte: 543 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ - Aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 248-0 Edicte: 11388 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 4/2023
Exercici: 2023 Bop: 247-0 Edicte: 11154 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ - Aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 232-0 Edicte: 10413 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 4/2023
Exercici: 2023 Bop: 215-0 Edicte: 9264 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/2023
Exercici: 2023 Bop: 191-0 Edicte: 8150 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 3/2023
Exercici: 2023 Bop: 187-0 Edicte: 8160 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ - Aprovació inicial del projecte de millores del Cementiri