Edictes

Exercici: 2023 Bop: 161-0 Edicte: 7167 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ - Acords referent al cartipàs municipal, mandat 2023-2027
Exercici: 2023 Bop: 160-0 Edicte: 7147 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ - Delegació general d'atribucions a favor de les regidories
Exercici: 2023 Bop: 160-0 Edicte: 7146 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ - Nomenament de tinents d'alcalde
Exercici: 2023 Bop: 153-0 Edicte: 6862 MANCOMUNITAT D'AIGUA DE FOIXÀ, PARLAVÀ, RUPIÀ I ULTRAMORT - Exposició pública del compte general de l'exercici 2022
Exercici: 2023 Bop: 93-0 Edicte: 4051 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ - Exposició pública del compte general de l'exercici 2022
Exercici: 2023 Bop: 80-0 Edicte: 3298 MANCOMUNITAT D'AIGUA DE FOIXÀ, PARLAVÀ, RUPIÀ I ULTRAMORT - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 70-0 Edicte: 2657 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ - Delegació de competències de l'Alcaldia
Exercici: 2023 Bop: 67-0 Edicte: 2671 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ - Informació pública del Projecte de construcció de dos coberts ramaders i substitució de cobertes existents
Exercici: 2023 Bop: 26-0 Edicte: 766 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ - Correcció d'error material de l'edicte d'aprovació definitiva del pressupost de l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 18-0 Edicte: 411 AJUNTAMENT DE PARLAVÀ - Aprovació definitiva del pressupost municipal 2023